Akt Poświadczenia Dziedziczenia


Akt Poświadczenia Dziedziczenia stanowi jedną z czynności notarialnych ujętych w katalogu określonym w treści art. 79 ustawy prawo o notariacie. Notariusz działając na podstawie art. 95a i następnych ustawy prawo o notariacie przeprowadzając notarialne postępowanie spadkowe potwierdza w sposób prawny nabycie spadku przez konkretne osoby. Czyni to na podstawie zarówno ustawy Kodeks cywilny (dziedziczenie ustawowe), jak również na podstawie testamentu spadkodawcy (dziedziczenie testamentowe). Niezwłocznie po sporządzeniu Aktu Poświadczenia Dziedziczenia notariusz dokonuje jego rejestracji w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia i to właśnie od tego momentu zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia traktować należy na równi z prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu praw do spadku.
Zobacz również:

zapraszam do kontaktuszybki kontakt

 
 
 
 
Godziny otwarcia

- poniedziałek - czwartek od 9 do 17
- piątek od 9 do 15
- inne terminy po uprzednim uzgodnieniu

Rachunki bankowe:

rachunek firmowy
42 1050 1142 1000 0092 4821 2251
rachunek depozytowy (PLN)
59 1050 1142 1000 0092 4821 2624

 
Krajowa Rada Notariatu
 
Kancelaria Notarialna

Notariusz Szymon Golis
ul. Jasnogórska 46 lok.15
42-200 Częstochowa
kancelaria@notariuszgolis.pl
535 080 187