Obrót gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste


Użytkowanie wieczyste jest specyficznym dla polskiego systemu prawa prawem podmiotowym dotyczącym nieruchomości gruntowych. Jest jednym z trzech rodzajów praw rzeczowych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Jedną z cech użytkowania wieczystego gruntu jest jego zbywalność i dziedziczność i to właśnie te cechy sprawiają, że może być ono przedmiotem obrotu tak odpłatnego jak i nieodpłatnego, który odbywa się przy udziale notariusza dokumentującego konkretną umowę w formie aktu notarialnego.
Zobacz również:

zapraszam do kontaktuszybki kontakt

 
 
 
 
Godziny otwarcia

- poniedziałek - czwartek od 9 do 17
- piątek od 9 do 15
- inne terminy po uprzednim uzgodnieniu

Rachunki bankowe:

rachunek firmowy
42 1050 1142 1000 0092 4821 2251
rachunek depozytowy (PLN)
59 1050 1142 1000 0092 4821 2624

 
Krajowa Rada Notariatu
 
Kancelaria Notarialna

Notariusz Szymon Golis
ul. Jasnogórska 46 lok.15
42-200 Częstochowa
kancelaria@notariuszgolis.pl
535 080 187