Obrót nieruchomościami lokalowymi


Lokale stanowiące odrębną własność stały się szczególnie popularne z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Wówczas lokale stanowiące odrębne nieruchomości stały się zarówno przedmiotem powszechnego obrotu, jak również znacznie bardziej popularne stało się ustanawianie odrębnej własności tychże lokali. Szeroko pojęty obrót nieruchomościami lokalowymi pod tytułem odpłatnym czy też nieodpłatnym, to popularna forma udziału notariusza w obrocie. Notariusz sporządzając akt notarialny dokumentujący nieodpłatne przeniesienie własności na przykład w postaci darowizny obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem interesów stron czynności notarialnej.
Zobacz również:

zapraszam do kontaktu



szybki kontakt

 
 
 
 
Godziny otwarcia

- poniedziałek - czwartek od 9 do 17
- piątek od 9 do 15
- inne terminy po uprzednim uzgodnieniu

Rachunki bankowe:

rachunek firmowy
42 1050 1142 1000 0092 4821 2251
rachunek depozytowy (PLN)
59 1050 1142 1000 0092 4821 2624

 
Krajowa Rada Notariatu
 
Kancelaria Notarialna

Notariusz Szymon Golis
ul. Jasnogórska 46 lok.15
42-200 Częstochowa
kancelaria@notariuszgolis.pl
535 080 187