Umowa majątkowa małżeńska


Małżonkowie tak przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w jego trakcie mogą uregulować ustrój majątkowy obowiązujący w ich małżeństwie poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej. Umowa majątkowa małżeńska może w swojej treści rozszerzyć wspólność ustawową na określone składniki majątkowe włączając je do majątku wspólnego małżonków, może też ograniczyć wspólność w ten sposób, że niektóre składniki nie będą włączane w ramy wspólności majątkowej małżeńskiej, może wreszcie doprowadzić do powstania umownego ustroju rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.
Zobacz również:

zapraszam do kontaktuszybki kontakt

 
 
 
 
Godziny otwarcia

- poniedziałek - czwartek od 9 do 17
- piątek od 9 do 15
- inne terminy po uprzednim uzgodnieniu

Rachunki bankowe:

rachunek firmowy
42 1050 1142 1000 0092 4821 2251
rachunek depozytowy (PLN)
59 1050 1142 1000 0092 4821 2624

 
Krajowa Rada Notariatu
 
Kancelaria Notarialna

Notariusz Szymon Golis
ul. Jasnogórska 46 lok.15
42-200 Częstochowa
kancelaria@notariuszgolis.pl
535 080 187