Ustanowienie hipoteki


Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie) i służy zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego. Ustanowienie hipoteki może mieć miejsce albo na podstawie umowy/oświadczenia objętego aktem notarialnym albo w na podstawie dokumentu bankowego bez udziału notariusza.
Zobacz również:

zapraszam do kontaktuszybki kontakt

 
 
 
 
Godziny otwarcia

- poniedziałek - czwartek od 9 do 17
- piątek od 9 do 15
- inne terminy po uprzednim uzgodnieniu

Rachunki bankowe:

rachunek firmowy
42 1050 1142 1000 0092 4821 2251
rachunek depozytowy (PLN)
59 1050 1142 1000 0092 4821 2624

 
Krajowa Rada Notariatu
 
Kancelaria Notarialna

Notariusz Szymon Golis
ul. Jasnogórska 46 lok.15
42-200 Częstochowa
kancelaria@notariuszgolis.pl
535 080 187