Notariusz Szymon Golis

Został powołany na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby kancelarii notarialnejCzęstochowie.

Aplikację notarialną odbył pod patronatem Notariusz Krystyny Jastrząb, gdzie następnie w prowadzonej przez Krystynę Jastrząb Kancelarii Notarialnej w Lublińcu zajmował stanowisko zastępcy notarialnego.

Studia magisterskie na kierunku prawo ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracę magisterską pt. "Pochodne Instrumenty Finansowe" pod kierownictwem prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej - Pawlic.

Posługuje się w sposób komunikatywny językiem angielskim, niemieckim i włoskim, posiadając najwyższy certyfikat znajomości języka angielskiego dla prawników TOLES Advanced.

Wykonuje ponadto zawód stałego mediatora sądowego będąc wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych Sądu OkręgowegoCzęstochowie, ponadto wspierając pracę mediatorów Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej jako mediator zrzeszony w ww. Stowarzyszeniu.

Specjalizuje się w prawie spadkowym, prawie spółdzielczym, obrocie nieruchomościami oraz w prawie gospodarczym i handlowym.