Szanowni Państwo,

Prawo polskie zostało tak skonstruowane, iż mogą pojawić się na Państwa drodze sytuacje, w których będzie wymagane prawnie, sporządzenie aktu notarialnego. Niedopełnienie takiej formy będzie skutkowało nieważnością podjętych czynności prawnych. Do sporządzania aktów notarialnych powoływani są właśnie notariusze lub polski konsul [Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274)].

Wobec powyższego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy z Kancelarią Notarialną Notariusza Szymona Golis z siedzibą w Częstochowie. Notariusz to osoba zaufania publicznego korzystająca z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Istotną funkcją notariusza w obrocie prawnym jest ograniczenie sporów sądowych poprzez zapewnienie czynnościom kontraktowym nadzoru profesjonalnego prawnika dbającego o formalnoprawną poprawność sporządzanych dokumentów z uwzględnieniem porządku prawnego i woli osób w imieniu których dokonuje czynności notarialnych.

"Lex est, quod notamus" – to co piszemy, stanowi prawo.


 

Usługi Kancelarii

 
 
 
 
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia

 • Obrót nieruchomościami gruntowymi

 • Obrót nieruchomościami lokalowymi

 • Obrót gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste

 • Obrót spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali

 • Oświadczenie o odrzuceniu spadku z mocy ustawy

 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

 • Pełnomocnictwo

 • Protokoły

 • Testament

 • Umowa majątkowa małżeńska

 • Ustanowienie hipoteki

 • Ustanowienie odrębnej własności lokaluzapraszam do kontaktuszybki kontakt

 
 
 
 
Godziny otwarcia

- poniedziałek - czwartek od 9 do 17
- piątek od 9 do 15
- inne terminy po uprzednim uzgodnieniu

Rachunki bankowe:

rachunek firmowy
42 1050 1142 1000 0092 4821 2251
rachunek depozytowy (PLN)
59 1050 1142 1000 0092 4821 2624

 
Krajowa Rada Notariatu
 
Kancelaria Notarialna

Notariusz Szymon Golis
ul. Jasnogórska 46 lok.15
42-200 Częstochowa
kancelaria@notariuszgolis.pl
535 080 187