Rodzinne Ogródki Działkowe (RODOS)

Skuteczne zbycie praw do działki będącej w zasobach Rodzinnych Ogródków Działkowych działających w ramach PZD wymaga notarialnego poświadczenia podpisu stron pod umową.