Odrzucenie spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w terminie do sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o swoim tytule do dziedziczenia.

Brak chęci partycypowania w majątku spadkowym rodzi konieczność złożenia takowego oświadczenia przed notariuszem albo przed sądem spadku.
Wykaz dokumentów
W przypadku chęci złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku potrzebne będą następujące dane/dokumenty:
  1. odpis skrócony aktu osoby po której dokonujemy odrzucenia spadku – nie dotyczy przypadków w których uprzednio w Kancelarii dokonywane było odrzucenie spadku po zmarłej osobie,
  2. w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka potrzebne będzie prawomocne postanowienie sądu w zakresie udzielenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, które musi okazać notariuszowi rodzic,
  3. dane pozostałych spadkobierców po zmarłej osobie obejmujące ich imiona, nazwiska oraz adresy do korespondencji.
Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.