Umowa darowizny

W prawie nazywamy to przysporzeniem bez żadnego ekwiwalentu pieniężnego.

Brzmi skomplikowanie?
Darowizny nieruchomości oraz praw do lokali wymagające formy aktu notarialnego, to obecnie:
  • najprostszy,
  • najszybszy i jednocześnie najtańszy sposób na przekazanie majątku pomiędzy osobami żyjącymi.

Umowa ma charakter stricte wewnątrzrodzinny, a fundamentem każdej darowizny jest zaufanie pomiędzy stronami. Skutek w postaci przeniesienia własności rzeczy lub prawa ma miejsce z chwilą podpisania aktu notarialnego.
Wykaz dokumentów
  1. numer księgi wieczystej (internetowy wydruk treści księgi wieczystej z Systemu Elektroniczna Księga wieczysta wykonujemy nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii),
  2. do wglądu podstawa nabycia nieruchomości lokalowej (akt notarialny, akt własności ziemi, umowa przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego, prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu lub inne podstawa nabycia),
  3. zaświadczenie z administracji (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowe), odnośnie braku zaległości w opłatach na lokalu mieszkalnym.
Uwagi
Uwagi:
- w przypadku nabycia nieruchomości lokalowej w wyniku dziedziczenia lub zasiedzenia (w każdym przypadku i niezależnie od daty) albo w wyniku zawarcia umowy darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie dokonanych po 31.12.2006r., trzeba ponadto przedłożyć zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przedmiocie uregulowania podatku od spadków i darowizn – podatek zapłacony lub ewentualnie, że nabycie zostało zwolnione z podatku lub zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu,

- w przypadku osób prawnych i spółek osobowych niezbędny jest ponadto NIP, REGON, KRS.

Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.