Umowa sprzedaży

Jeśli oczekujemy zapłaty ceny sprzedaży za rzecz lub prawo, to zwyczajowo mówimy i myślimy o sprzedaży.

Sama sprzedaż, to umowa wzajemna, która obliguje strony do wypełnienia względem siebie wzajemnych świadczeń, a gdy za swój przedmiot ma nieruchomość, to wówczas niezbędna będzie również forma aktu notarialnego.
Wykaz dokumentów
  1. numer księgi wieczystej (internetowy wydruk treści księgi wieczystej z Systemu Elektroniczna Księga wieczysta wykonujemy nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii),
  2. do wglądu podstawa nabycia nieruchomości lokalowej (akt notarialny, akt własności ziemi, umowa przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego, prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu lub inne podstawa nabycia),
  3. zaświadczenie z administracji (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowe), odnośnie braku zaległości w opłatach na lokalu mieszkalnym,
  4. zaświadczenie potwierdzające brak osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym,
  5. w przypadku nieruchomości gruntowych wymagane będą ponadto: wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o braku objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu oraz zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o braku rewitalizacji.
Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.