Umowy majątkowe małżeńskie

Modyfikacja ustroju majątkowego małżonków może mieć miejsce w postaci umowy zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem.

Może ona poprzedzać zawarcie związku małżeńskiego albo zostać zawarta w jego trakcie, a w swojej treści może rozszerzyć istniejącą w małżeństwie wspólność na konkretne składniki majątkowe, ograniczyć jej zakres albo znieść wspólność poprzez ustanowienie umownej rozdzielności majątkowej małżeńskiej.
Wykaz dokumentów
  1. w przypadku chęci rozszerzenia ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej na konkretną nieruchomość lub nieruchomości czy też prawa (w przypadku założonej księgi wieczystej) - numer księgi wieczystej (internetowy wydruk treści księgi wieczystej z Systemu Elektroniczna Księga wieczysta wykonujemy nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii),
  2. w przypadku umów majątkowych małżeńskich prowadzących do rozszerzenia ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pożądane będzie również zabranie ze sobą odpisu skróconego aktu małżeństwa,
  3. w przypadku uprzedniego zawarcia już umowy majątkowej małżeńskiej i chęci jej zmiany dokument z którego wynika obecny ustrój majątkowy,
  4. w przypadku chęci zawarcia umowy majątkowej wprowadzającej umowny ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskie niezbędne będzie posiadanie jedynie daty zawarcia związku małżeńskiego udokumentowanej fakultatywnie odpisem skróconym aktu małżeństwa.
Uwagi
Uwagi:
- umowę majątkową małżeńską możesz zawrzeć również przed zawarciem związku – konieczne będzie wtedy podanie planowanej daty zawarcia związku małżeńskiego.

Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.